Úřední deska

Autor: web-editor <honza.kraliky(at)volny.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 04. 12. 2007Obec Králíky vyhlašuje výběrové řízení na prodej surového dřeva - surové kmeny DB, SPV lípa, z obecních lesů na den 25.1.2019 od 8,00 hod. na Obecním úřadu v Králíkách

--= Podrobnosti zde =--

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Ostatní oznámení


Kulturní akce


Projekty


Veřejné zakázkyDalší obecní oznámení:


Vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro platbu daně z nemovitých věcí na rok 2018


Oznámení o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů


Schválený závěrečný účet Obce Králíky za rok 2016 byl dne 19.6.2017 zveřejněn v plném znění na webových stránkách obce Králíky v sekci Závěrečný účet a na úřední desce – Ostatní oznámení.

Závěrečný účet je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.


Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku a o omezení provozní doby pohostinských provozoven.
V případě potřeby je zde k dispozici žádost o povolení kácení dřevin dle § 8 zákona č.114/92 Sb., kterou můžete vyplněnou a podepsanou odevzdat na obecním úřadu v Králíkách.
Rovněž jsou k dispozici další informace k žádosti o kácení dřevin.

Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění
(„kotlíkové dotace“)
z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

--= Podrobnější informace najdete zde =--
Pocidlinsko a Společná Cidlina--= Přejít na úřední desku Pocidlinska a Společné Cidliny =--