Ostatní oznámení

Autor: Vokálová <ob.kraliky(at)tiscali.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 01. 2009


DokumentDat. vyvěšeníDat. sejmutí
Nabídka pozemků ve vlastnictví státu k pronájmu 7.2.2018 9.3.2018
Rozpočet obce Králíky na rok 2018 5.1.2018 31.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020 5.1.2018 31.12.2018
Vyhláška o dni a místě konání voleb prezidenta ČR 28.12.2017 13.1.2018
Výběrové řízení na prodej surového dřeva 2018 27.12.2017 16.1.2018
Program schůze zastupitelstva obce - 23.12.2017 13.12.2017 23.12.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2020 7.12.2017 23.12.2017
Návrh rozpočtu obce Králíky na rok 2018 7.12.2017 23.12.2017
Program schůze zastupitelstva obce - 7.12.2017 1.12.2017 7.12.2017
Stanovení místa volebního okrsku pro volby prezidenta ČR 28.11.2017 13.1.2018
Adventní koncerty Loučná Hora 21.11.2017 6.12.2017
Oznámení veřejného projednání o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje KH kraje 7.11.2017 24.11.2017
Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 7.11.2017 24.11.2017
Uzavření veřejnoprávní smlouvy - Peletizační linka Králíky 27.10.2017 13.11.2017
Program schůze zastupitelstva obce - 2.11.2017 25.10.2017 2.11.2017
Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 19.10.2017 6.11.2017
Výběrové řízení na prodej surového dřeva - OÚ Králíky 10.10.2017 10.10.2017 25.10.2017
Program schůze zastupitelstva obce - 5.10.2017 27.9.2017 5.10.2017
Opatření obecné povahy - dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu 22.9.2017 9.12.2017
Návrh opatření obecné povahy - lesní porosty smrků a borovic 20.9.2017 31.2.2018
Výzva k podání nabídky na zakázku: Králíky - Dopravní automobil 13.9.2017 5.10.2017
Záměr prodeje budovy a pozemku - Králíky 6.9.2017 21.9.2017
Stanovení místa volebního okrsku - volby do PS ČR 2017 21.8.2017 21.10.2017
Vyhláška o dni a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR 21.8.2017 21.10.2017
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům 24.8.2017 8.9.2017
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr 24.8.2017 8.9.2017
Program schůze zastupitelstva obce - 31.8.2017 23.8.2017 31.8.2017

Závěrečný účet obce Králíky za rok 2016

<<- Komplet ke stažení zde ->>

19.6.2017 31.12.2017
Záměr prodeje pozemku - Podoliby 16.6.2017 3.7.2017
Program schůze zastupitelstva obce - 15.6.2017 7.6.2017 15.6.2017
Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy za rok 2016 29.5.2017 15.6.2017
Rozvaha a příloha účetní závěrky 2016 29.5.2017 15.6.2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu a účetní závěrka 2016 29.5.2017 15.6.2017
Zpráva o hospodaření v lesích za rok 2016 29.5.2017 15.6.2017
Inventarizační zpráva za rok 2016 29.5.2017 15.6.2017
Opatření k auditu 2016 29.5.2017 15.6.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - obec Králíky 2016 29.5.2017 15.6.2017
Návrh závěrečného účtu obce Králíky za rok 2016 29.5.2017 15.6.2017
Prodloužení stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci 17.5.2017 1.6.2017
Zájezd na muzikál Čas růží - 3.11.2017 4.5.2017 3.11.2017
Program schůze zastupitelstva obce - 11.5.2017 4.5.2017 11.5.2017
Výzva - Prodloužení a oprava komunikace Králíky 26.4.2017 11.5.2017
Občasné rozpoložení - sbor dobrovolných muzikantů - zámek Sloupno 26.4.2017 11.5.2017
Výstava fotografií na zámku ve Sloupně 26.4.2017 11.5.2017
Uhlí Havelka 26.4.2017 11.5.2017
Vyhláška FÚ - daň z nemovitých věcí na rok 2017 26.4.2017 11.5.2017
Program schůze zastupitelstva obce - 20.4.2017 12.4.2017 20.4.2017
Stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci (Králíky - Kobylice) 16.3.2017 31.3.2017
Program schůze zastupitelstva obce - 23.3.2017 15.3.2017 23.3.2017
Rozpočtový výhled obce Králíky na období 2017 - 2019 8.3.2017 31.12.2017
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu Králíky 1.4.2017 8.3.2017 1.4.2017
Výroční zpráva obce Králíky 2016 13.2.2017 31.12.2017
Rozhodnutí o pokácení dřevin - Řehoty 3.2.2017 20.2.2017
Rozhodnutí pro VAK HK - výměna vodovodního řadu a tlakových stanic Králíky 1.2.2017 16.2.2017
Program schůze zastupitelstva obce - 2.2.2017 25.1.2017 2.2.2017
Rozhodnutí o pokácení dřevin - Podoliby 16.1.2017 31.1.2017
Rozpočet obce Králíky na rok 2017 2.1.2017 31.12.2017
Výběrové řízení - prodej surového dřeva 17.1.2017 21.12.2016 17.1.2017
Svoz odpadu Králíky 2017 21.12.2016 5.1.2017
Oznámení o zahájení stavebního řízení - Vodovody a kanalizace HK - výměna a stavba tlakových stanic Králíky 21.12.2016 5.1.2017
Rozhodnutí o pokácení dřevin - Králíky 19.12.2016 4.1.2017
Program schůze zastupitelstva obce - 22.12.2016 14.12.2016 22.12.2016
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých 16.12.2016 18.1.2017
Setkání důchodců 10.12.2016 od 17 hodin v Podolibech 6.12.2016 10.12.2016
Návrh rozpočtu obce Králíky na rok 2017 1.12.2016 22.12.2016
Program schůze zastupitelstva obce - 30.11.2016 23.11.2016 30.11.2016
Nový návrh zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 15.11.2016 1.12.2016
Program schůze zastupitelstva obce - 3.11.2016 26.10.2016 3.11.2016
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání 10.10.2016 4.1.2017
Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva do 31.12.2016 10.10.2016 25.10.2016
Program schůze zastupitelstva obce - 29.9.2016 26.9.2016 29.9.2016
Výzva - Oprava vjezdů a výměna obrubníků v obci Řehoty 21.9.2016 29.9.2016
Volby 2016 do zastupitelstev krajů - den a místo konání voleb 20.9.2016 8.10.2016
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 19.9.2016 5.10.2016
Upozornění pro občany - nebezpečí vzniku požáru 9.9.2016 30.9.2016
Obecně závazná vyhláška č.3/2016, kterou se mění vyhláška č.1/2016 5.9.2016 20.9.2016
Program schůze zastupitelstva obce - 1.9.2016 24.8.2016 1.9.2016
Volby 2016 do zastupitelstev krajů - stanovení místa volebního okrsku 24.8.2016 8.9.2016
Volby 2016 do zastupitelstev krajů - jmenování zapisovatelek 24.8.2016 8.9.2016
Pozvánka na seminář - Kotlíkové dotace 9.8.2016 25.8.2016
Územní rozhodnutí - zlepšení tlakových a průtokových poměrů na vodovodní síti za vodojemem Králíky 9.8.2016 25.8.2016
Záměr prodeje pozemku - Králíky 8.8.2016 25.8.2016
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání 14.7.2016 29.7.2016
Nabídka pracovních míst v DD Humburky 8.7.2016 25.7.2016
Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání 7.7.2016 25.7.2016
OOP - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod 1.6.2016 30.6.2016
Program schůze zastupitelstva obce - 2.6.2016 25.5.2016 2.6.2016
Jak je to s cestovními doklady pro děti? 12.5.2016 12.6.2016
Výzva k podání nabídky na opravu střechy hlavního sálu KD Králíky 11.5.2016 2.6.2016
Zpráva o hospodaření v lesích za rok 2015 2.5.2016 2.6.2016
Rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti lesy za rok 2015 2.5.2016 2.6.2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2015 2.5.2016 2.6.2016
Tabulky veřejnosprávních kontrol 2015 2.5.2016 2.6.2016
Inventarizační zpráva za rok 2015 2.5.2016 2.6.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - obec Králíky 2015 2.5.2016 2.6.2016
Výroční zpráva obce Králíky 2015 2.5.2016 2.6.2016
Závěrečný účet obce Králíky za rok 2015 2.5.2016 2.6.2016
Program schůze zastupitelstva obce - 28.4.2016 20.4.2016 28.4.2016
Pozvánka na Májové bublinkování Skřivany 12.4.2016 7.5.2016
Pozvánka na rybářské závody Skřivany 12.4.2016 21.5.2016
Zápis do MŠ Sluníčko 2016/2017 6.4.2016 10.5.2016
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 2016 6.4.2016 16.4.2016
Obecně závazná vyhláška č.2/2016, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 25.3.2016 11.4.2016
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 18.3.2016 4.4.2016
Program schůze zastupitelstva obce - 24.3.2016 17.3.2016 24.3.2016
Rozhodnutí o pokácení dřevin - Chmelovice 7.3.2016 22.3.2016
Rozhodnutí o pokácení dřevin - Chmelovice 3.3.2016 19.3.2016
Rozhodnutí o pokácení dřevin - Podoliby 3.3.2016 19.3.2016
Pozemky s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - obec Králíky 3.3.2016 4.4.2016
Návrh rozpočtu Mikroregionu Novobydžovsko na rok 2016 23.2.2016 23.3.2016
Závěrečný účet svazku obcí - Mikroregion Novobydžovsko 23.2.2016 23.3.2016
Roční zpráva předkladatele Králíky pro rok 2015 12.2.2016 29.2.2016
Obecně závazná vyhláška č.1/2016, o stanovení podmínek pro pořádání kulturních podniků 9.2.2016 24.2.2016
Program schůze zastupitelstva obce - 11.2.2016 9.2.2016 11.2.2016
Rozhodnutí o pokácení dřevin 1.2.2016 16.2.2016
Program schůze zastupitelstva obce - 27.1.2016 20.1.2016 27.1.2016
Oznámení o vydání opatření obecné povahy 15.1.2016 1.2.2016
Záměr prodeje pozemku - Podoliby 4.1.2016 28.1.2016


Zpět na úřední desku

Veškerá ostatní (starší) oznámení jsou k dispozici také v sekci stažení souborů, kde jsou uložena v některém z běžně používaných formátů dokumentů (DOC, PDF, atd.).