Závěrečný účet hospodaření obce Králíky

Autor: web-editor <honza.kraliky(at)volny.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 15. 05. 2012


Závěrečný účet roku 2015


Celková bilance hospodaření je v závěrečném účtu obce Králíky za rok 2015.

Dále jsou k nahlédnutí tyto dokumenty:

Poslední přílohou závěrečného účtu je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí.