Ostatní oznámení

DokumentDat. vyvěšeníDat. sejmutí
OOP - dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu u obce Králíky 5.4.2019 23.4.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 5.4.2019 6.5.2019
Stanovení místa volebního okrsku - volby do Evropského parlamentu 21.3.2019 24.5.2019
Program schůze ZO - 28.3.2019 20.3.2019 28.3.2019
Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 6.3.2019 21.3.2019
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem 2019 6.3.2019 21.3.2019
Program schůze zastupitelstva obce - 7.3.2019 28.2.2019 7.3.2019
Rozhodnutí o pokácení - Řehoty 25.2.2019 13.3.2019
Program schůze zastupitelstva obce - 21.2.2019 13.2.2019 21.2.2019
Výroční zpráva obce Králíky 2018 24.1.2019 31.12.2019
Program schůze zastupitelstva obce - 24.1.2019 16.1.2019 24.1.2019
Stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu 9.1.2019 25.1.2019
Výběrové řízení na prodej surového dřeva 2019 7.1.2019 25.1.2019
Rozpočet obce Králíky na rok 2019 7.1.2019 31.12.2019
Rozpis svozu odpadu Králíky 2019 3.1.2019 31.12.2019
Tříkrálová sbírka 2019 3.1.2019 6.1.2019
Veřejně prospěšné práce 17.12.2018 31.3.2019
Program schůze zastupitelstva obce - 18.12.2018 10.12.2018 18.12.2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2021 1.12.2018 19.12.2018
Návrh rozpočtu obce Králíky na rok 2019 1.12.2018 19.12.2018
Očekávané příjmy a výdaje za rok 2018 1.12.2018 19.12.2018
Mikulášská besídka Podoliby 2018 22.11.2018 8.12.2018
Rozsvícení vánočního stromečku Chmelovice 2018 22.11.2018 2.12.2018
Adventní koncerty Loučná Hora 2018 22.11.2018 22.12.2018
Program schůze zastupitelstva obce - 29.11.2018 22.11.2018 29.11.2018
Rozsvícení vánočního stromu 24. 11. 2018 19.11.2018 24.11.2018
Oznámení o vydání Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje KH kraje 14.11.2018 30.11.2018
Oznámení vstupenky 9.11.2018 21.4.2019
Muzikál Šíleně smutná princezna 9.11.2018 2.3.2019
Oznámení o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Králíky 27.10.2018 6.11.2018
Výsledky voleb do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6.10.2018 15.10.2018 30.10.2018
Nabídka pozemků SPÚ k pronájmu - k.ú. Chmelovice 3.10.2018 18.10.2018
Rozhodnutí - povolení pokácení vrby v Králíkách 2.10.2018 17.10.2018
Program schůze zastupitelstva obce - 4.10.2018 26.9.2018 4.10.2018
Vyhláška o dni a místě konání voleb 2018 5.9.2018 6.10.2018
Oznámení o vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 17.9.2018 3.10.2018
Záměr směny movitého majetku obce Králíky 17.9.2018 4.10.2018
Program schůze zastupitelstva obce - 17.9.2018 8.9.2018 17.9.2018
Program schůze zastupitelstva obce - 20.8.2018 10.8.2018 20.8.2018
Nabídka pozemků k pronájmu - k.ú. Chmelovice 1.8.2018 16.8.2018
Vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek 25.7.2018
Dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu II/326 3,0-3,4km 24.7.2018 9.8.2018
Dopravní značení místní úpravy silnice II/326 2,5km začátek obce Králíky 24.7.2018 9.8.2018
Dopravní opatření na silnici II/326 v obci Králíky 24.7.2018 9.8.2018
Záměr obce č.1 - prodej nemovitosti ve vlastnictví obce Králíky 17.7.2018 21.8.2018
Program schůze zastupitelstva obce - 28.6.2018 20.6.2018 28.6.2018
SDH Podoliby - pozvánka na okrskovou soutěž v požárním sportu 24.5.2018 26.5.2018
Program schůze zastupitelstva obce - 31.5.2018 22.5.2018 31.5.2018

Závěrečný účet obce Králíky za rok 2017

<<- Komplet ke stažení zde ->>

2.5.2018 30.6.2019
Informace pro zájemce o užívání nemovitých věcí - Státní pozemkový úřad 2.5.2018 4.6.2018
Nabídka pozemků k pronájmu - k.ú. Králíky u Nového Bydžova 2.5.2018 4.6.2018
Nabídka pozemků k pronájmu - k.ú. Chmelovice 2.5.2018 4.6.2018
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné 2017 30.4.2018 16.5.2018
Vodné a stočné 2017 - komentář 30.4.2018 16.5.2018
Vyhláška o zpřístupnění HPS daně z nemovitých věcí 2018 27.4.2018 28.5.2018
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí 2018 27.4.2018 28.5.2018
Informace ke zpřístupnění HPS na daň z nemovitých věcí 2018 27.4.2018 28.5.2018
Program schůze zastupitelstva obce - 26.4.2018 18.4.2018 26.4.2018
Stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci 10.4.2018 25.4.2018
Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 1.4.2018 30.4.2018
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem 1.4.2018 30.4.2018
Program schůze zastupitelstva obce - 28.3.2018 19.3.2018 28.3.2018
Konkurs - obec Nepolisy 5.3.2018 30.3.2018
Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 13.2.2018 1.3.2018
Nabídka pozemků ve vlastnictví státu k pronájmu 7.2.2018 9.3.2018
Výroční zpráva obce Králíky za rok 2017 26.1.2018 12.2.2018
Program schůze zastupitelstva obce - 1.3.2018 20.1.2018 1.3.2018
Tříkrálové sbírky 2018 16.1.2018 31.1.2018
Tříkrálová sbírka 2018 - foto 16.1.2018 31.1.2018
Rozpočet obce Králíky na rok 2018 5.1.2018 31.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020 5.1.2018 31.12.2018
Vyhláška o dni a místě konání voleb prezidenta ČR 28.12.2017 13.1.2018
Výběrové řízení na prodej surového dřeva 2018 27.12.2017 16.1.2018
Program schůze zastupitelstva obce - 23.12.2017 13.12.2017 23.12.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2020 7.12.2017 23.12.2017
Očekávané příjmy a výdaje za rok 2017 7.12.2017 23.12.2017
Návrh rozpočtu obce Králíky na rok 2018 7.12.2017 23.12.2017
Program schůze zastupitelstva obce - 7.12.2017 1.12.2017 7.12.2017
Stanovení místa volebního okrsku pro volby prezidenta ČR 28.11.2017 13.1.2018
Adventní koncerty Loučná Hora 21.11.2017 6.12.2017
Oznámení veřejného projednání o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje KH kraje 7.11.2017 24.11.2017
Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 7.11.2017 24.11.2017
Uzavření veřejnoprávní smlouvy - Peletizační linka Králíky 27.10.2017 13.11.2017
Program schůze zastupitelstva obce - 2.11.2017 25.10.2017 2.11.2017
Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 19.10.2017 6.11.2017
Výběrové řízení na prodej surového dřeva - OÚ Králíky 10.10.2017 10.10.2017 25.10.2017
Program schůze zastupitelstva obce - 5.10.2017 27.9.2017 5.10.2017
Opatření obecné povahy - dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu 22.9.2017 9.12.2017
Návrh opatření obecné povahy - lesní porosty smrků a borovic 20.9.2017 31.2.2018
Výzva k podání nabídky na zakázku: Králíky - Dopravní automobil 13.9.2017 5.10.2017
Záměr prodeje budovy a pozemku - Králíky 6.9.2017 21.9.2017
Stanovení místa volebního okrsku - volby do PS ČR 2017 21.8.2017 21.10.2017
Vyhláška o dni a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR 21.8.2017 21.10.2017
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům 24.8.2017 8.9.2017
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr 24.8.2017 8.9.2017
Program schůze zastupitelstva obce - 31.8.2017 23.8.2017 31.8.2017
Závěrečný účet obce Králíky za rok 2016 19.6.2017 31.12.2017
Záměr prodeje pozemku - Podoliby 16.6.2017 3.7.2017
Program schůze zastupitelstva obce - 15.6.2017 7.6.2017 15.6.2017
Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy za rok 2016 29.5.2017 15.6.2017
Rozvaha a příloha účetní závěrky 2016 29.5.2017 15.6.2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu a účetní závěrka 2016 29.5.2017 15.6.2017
Zpráva o hospodaření v lesích za rok 2016 29.5.2017 15.6.2017
Inventarizační zpráva za rok 2016 29.5.2017 15.6.2017
Opatření k auditu 2016 29.5.2017 15.6.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - obec Králíky 2016 29.5.2017 15.6.2017
Návrh závěrečného účtu obce Králíky za rok 2016 29.5.2017 15.6.2017
Prodloužení stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci 17.5.2017 1.6.2017
Zájezd na muzikál Čas růží - 3.11.2017 4.5.2017 3.11.2017
Program schůze zastupitelstva obce - 11.5.2017 4.5.2017 11.5.2017
Výzva - Prodloužení a oprava komunikace Králíky 26.4.2017 11.5.2017
Občasné rozpoložení - sbor dobrovolných muzikantů - zámek Sloupno 26.4.2017 11.5.2017
Výstava fotografií na zámku ve Sloupně 26.4.2017 11.5.2017
Uhlí Havelka 26.4.2017 11.5.2017
Vyhláška FÚ - daň z nemovitých věcí na rok 2017 26.4.2017 11.5.2017
Program schůze zastupitelstva obce - 20.4.2017 12.4.2017 20.4.2017
Stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci (Králíky - Kobylice) 16.3.2017 31.3.2017
Program schůze zastupitelstva obce - 23.3.2017 15.3.2017 23.3.2017
Rozpočtový výhled obce Králíky na období 2017 - 2019 8.3.2017 31.12.2017
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu Králíky 1.4.2017 8.3.2017 1.4.2017
Výroční zpráva obce Králíky 2016 13.2.2017 31.12.2017
Rozhodnutí o pokácení dřevin - Řehoty 3.2.2017 20.2.2017
Rozhodnutí pro VAK HK - výměna vodovodního řadu a tlakových stanic Králíky 1.2.2017 16.2.2017
Program schůze zastupitelstva obce - 2.2.2017 25.1.2017 2.2.2017
Rozhodnutí o pokácení dřevin - Podoliby 16.1.2017 31.1.2017
Tříkrálové sbírky 2017 16.1.2017 31.1.2017
Rozpočet obce Králíky na rok 2017 2.1.2017 31.12.2017


Zpět na úřední desku

Veškerá ostatní (starší) oznámení jsou k dispozici také v sekci stažení souborů, kde jsou uložena v některém z běžně používaných formátů dokumentů (DOC, PDF, atd.).| Autor: Vokálová | Vydáno dne 19. 01. 2009 | 8374 přečtení |

| Vytisknout článek |

 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.