Závěrečný účet hospodaření obce Králíky

Autor: web-editor <honza.kraliky@volny.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 15. 05. 2012


Závěrečný účet roku 2018


Závěrečný účet za 2018 byl schválen 14.5.2019.

Celková bilance hospodaření je v závěrečném účtu obce Králíky za rok 2018.

Dále jsou k nahlédnutí tyto dokumenty: