Veřejná zakázka 014D241007343 Králíky - Dopravní automobil

Autor: web-editor <honza.kraliky@volny.cz>, Téma: Veřejné zakázky, Vydáno dne: 14. 09. 2017Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu: Králíky - Dopravní automobil

Dodatek č.1 - Zadávací technická specifikace


Příloha č.1 - Krycí list nabídky


Příloha č.2 - Čestné prohlášení o splnění některých základních kvalifikačních předpokladů


Příloha č.3 - Technické podmínky pro dopravní automobilZpět na úřední desku