Nákup lesnických strojů a technologií II.

Autor: web-editor <honza.kraliky@volny.cz>, Téma: Projekty, Vydáno dne: 01. 07. 2020

Projekt: „Nákup lesnických strojů a technologií II."


Investor: Obec Králíky

Předmětem VZ je dodávka traktoru Valtra A 124 s lesnickou nástavbou včetně čelního nakladače s rampovací lopatou, příkopové rameno, lanový naviják, klanicový vyvážecí vlek včetně hydraulické ruky a rýhového zalesňovacího stroje.

Celkové náklady na projekt činní 3.969 000,- Kč bez DPH.

Celková výše přiznané dotace 50% činí 1.984 500,- Kč.

Kupní smlouva na dodání techniky byla sepsána s firmou ZEOS LOMNICE a.s. Lomnice nad Popelkou.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, poskytnutá dotace z Programu rozvoje venkova ČR – Státní zemědělský intervenční fond (dále jen SZIF) podle pravidel platných pro 3. výzvu MAS Společná CIDLINA, z.s.
Fotodokumentace lesnických strojů a technologií