Úřední deska

Autor: web-editor <honza.kraliky@volny.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 04. 12. 2007

Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu KrálíkyZávěrečný účet obce Králíky za rok 2023Obecní úřad v Králíkách je od 15.1.2024 přestěhován do budovy hasičské zbrojnice Králíky čp. 4.

Úřední hodiny:

pondělí 9 - 12 hod a 13 - 17 hod,

středa 9 - 12 hod a 13 - 17 hodin.


VSTUP DO BUDOVY BRANKOU VLEVO

Děkujeme za pochopení
OÚ KrálíkyOZNÁMENÍ

Obec Králíky podává veřejnou výzvu k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy - účetní a mzdová/ý účetní

--= Podrobnosti najdete zde =--Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Ostatní oznámení


Kulturní akce


Projekty


Veřejné zakázkyDalší obecní oznámení:


Rozpis svozu odpadu Králíky 2024


Výše poplatků za odpad a ze psů pro rok 2021


Vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro platbu daně z nemovitých věcí na rok 2018


Oznámení o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů


Schválený závěrečný účet Obce Králíky za rok 2018 byl dne 14.5.2019 zveřejněn v plném znění na webových stránkách obce Králíky v sekci Závěrečný účet a na úřední desce – Ostatní oznámení.

Závěrečný účet je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.


Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku a o omezení provozní doby pohostinských provozoven.
V případě potřeby je zde k dispozici žádost o povolení kácení dřevin dle § 8 zákona č.114/92 Sb., kterou můžete vyplněnou a podepsanou odevzdat na obecním úřadu v Králíkách.
Rovněž jsou k dispozici další informace k žádosti o kácení dřevin.Pocidlinsko a Společná Cidlina--= Přejít na úřední desku Pocidlinska a Společné Cidliny =--