Úřední deska

Autor: web-editor <honza.kraliky@volny.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 04. 12. 2007

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 30.5.2020UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Z DŮVODU VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU JSME PROVEDLI ZMĚNU ÚŘEDNÍCH HODIN NA OBECNÍM ÚŘADU KRÁLÍKY:

DenHodiny
Pondělí13:00 - 16:00
Středa13:00 - 16:00

VCHOD JE UZAMČEN, ÚŘADUJE SE Z OKNA KANCELÁŘE - KLEPEJTE NA OKNO!

V případě neodkladných záležitostí volejte
- starostu: 602 458 911
- účetní: 737 940 738

Děkujeme za pochopení.Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

<=- Podrobnosti zde -=>Mimořádné opatření - zákaz přítomnosti v obchodech

Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje - roušky

Usnesení vlády ČR 215 krizové opatření Králíky 15.3.2020

Seznam opatření zavedených v souvislosti se šířením viru COVID-19:

DokumentDat. vyvěšeníDat. sejmutí
Mimořádné opatření - zákaz přítomnosti v obchodech 20.3.2020 30.4.2020
Souhrn krizových opatření vlády ČR rozeslaných dne 18.3.2020 18.3.2020 30.4.2020
Rozhodnutí č.2 hejtmana Královéhradeckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území Královéhradeckého kraje za nouzového stavu 18.3.2020 30.4.2020
Souhrn krizových opatření vlády ČR rozeslaných dne 16.3.2020 16.3.2020 30.4.2020
Oznámení starosty obce k Usnesení vlády ČR č.215 o přijetí krizového opatření 15.3.2020 30.4.2020
Usnesení vlády ČR č.215 ze dne 15.3.2020 o přijetí krizového opatření 15.3.2020 30.4.2020
Omezení provozu autobusových linek 14.3.2020 30.4.2020
Usnesení o uzavření obchodů 14.3.2020 30.4.2020
Opatření v mezinárodní osobní dopravě 13.3.2020 30.4.2020
Opatření o zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí 13.3.2020 30.4.2020
Opatření o zákazu školní docházky vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství 13.3.2020 30.4.2020
Opatření o zákazu pořádání kulturních sportovních a dalších akcí s účastí nad 30 osob 13.3.2020 30.4.2020
Opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR 13.3.2020 30.4.2020
Informace k vyhlášení nouzového stavu 13.3.2020 30.4.2020
Usnesení vlády - Nouzový stav 13.3.2020 30.4.2020
Mimořádné opatření - zákaz přítomnosti žáků a studentů ve školách 12.3.2020 30.4.2020


Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Ostatní oznámení


Kulturní akce


Projekty


Veřejné zakázkyDalší obecní oznámení:


Rozpis svozu odpadu Králíky 2020


Vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro platbu daně z nemovitých věcí na rok 2018


Oznámení o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů


Schválený závěrečný účet Obce Králíky za rok 2018 byl dne 14.5.2019 zveřejněn v plném znění na webových stránkách obce Králíky v sekci Závěrečný účet a na úřední desce – Ostatní oznámení.

Závěrečný účet je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.


Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku a o omezení provozní doby pohostinských provozoven.
V případě potřeby je zde k dispozici žádost o povolení kácení dřevin dle § 8 zákona č.114/92 Sb., kterou můžete vyplněnou a podepsanou odevzdat na obecním úřadu v Králíkách.
Rovněž jsou k dispozici další informace k žádosti o kácení dřevin.

Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění
(„kotlíkové dotace“)
z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

--= Podrobnější informace najdete zde =--
Pocidlinsko a Společná Cidlina--= Přejít na úřední desku Pocidlinska a Společné Cidliny =--