Obecní vyhlášky a ostatní zákony

Místní vyhlášky

Název vyhláškyÚčinnost
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místním poplatku ze psů 18.9.2011
Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 18.9.2011
Příloha č.1 k OZV č.2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 18.9.2011
Obecně závazná vyhláška č.3/2011 o místním poplatku ze vstupného 18.9.2011
Obecně závazná vyhláška č.4/2011, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad 18.9.2011
Obecně závazná vyhláška č.5/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Králíky 18.9.2011
Obecně závazná vyhláška č.7/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.3/2011, o místním poplatku ze vstupného 16.3.2015
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí pro obec Králíky
Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku a o omezení provozní doby pohostinských provozoven 24.2.2016
Obecně závazná vyhláška č.2/2016, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 9.4.2016
Obecně závazná vyhláška č.3/2016, kterou se mění vyhláška č.1/2016 20.9.2016

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
| Autor: web-editor | Vydáno dne 04. 12. 2007 | 12955 přečtení |
| Vytisknout článek |

 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.