Vítejte na stránkách obce Králíky

Tyto stránky slouží jako oficiální informační portál obecního úřadu v Králíkách u Nového Bydžova.

Pokud se chcete dozvědět něco o historii obce Králíky, klikněte na odkaz "Zobrazit celý článek".Něco málo z historie naší obce

Kulturní dům 1

Severní oblast patřící k ZD Králíky je historicky spjata s panstvími Smidary, Skřivany, Hořice a Nechanice, jižní část s panstvím ve Sloupně a městem Nový Bydžov.

První známá zmínka o vsi Králíky je v Zemských deskách z roku 1635. Podle tohoto záznamu patřily Králíky k „Rittersitz zu Smidar und Skrivan“. Berní rula z roku 1651 uvádí Králíky jako „Kralice, soudní okres Nový Bydžov, panství Smidary“, ves pustá, stavení rozbořený a pustý, kde přebývalo 12 chalupníků, kteří obdělávali 3 kopy a 15 zákonů (195 záhonů) polí a luk.

Kulturní dům 2

Samotné Králíky a nejbližší okolí náleželo po třicetileté válce do správy benediktýnů v Broumově. Opat kláštera Tomáš Sartorius koupil v roce 1672 od Adolfa Viléma Haranta z Polžic statek Sloupno za 24 000 zlatých a v roce 1686 přikoupil ještě od velkostatku Smidary dvůr Podoliby a něco lesů u Králík a Kobylic za 32 000 zlatých rýnských. Velkostatek Sloupno měl potom výměru 1206 ha, z toho 429 ha lesů.

Kulturní dům 3

V kupní smlouvě čteme, že benediktýni koupili:
a) pustou ves Králíky s 1 lánem polí a pustým mlýnem,
b) dvůr Podoliby s nově vystavěným ovčínem, polemi a lukami o 13 lánech,
c) les Svidník mající 13 lánů,
d) ves Kobylici se 6 pustými selskými a domkářskými grunty o 19 lánech a lesem Řasovem o 10 lánech,
e) 5 rybníků zvaných: Řehotský, Netřeba, Štěpánský, Nový v Kobylici a Králíček.

Obchod 1

Když benediktýni koupili v roce 1672 statek Sloupno a pak přilehlé obce, byly Králíky a Kobylice vsi pusté. Podle záznamu v archivu na zámku ve Sloupně, pořízených za první republiky, poslali benediktýni ze svých panství na Broumovsku do Králík 5 německých rodin jmény: Langer, Grossmann, Knuttl, Steyr a Wittwer. Členové těchto rodin měli za povinnost hlídat stáda převážně ovcí u dvorů Sloupno, Podoliby (pod kopcem Hůrka) a Nového dvoru u Kobylic.

Diskotéka 1

Tereziánský katastr z roku 1713 ukazuje, že benediktýni obsadili Králíky a Kobylice německými osadníky. Ale již v roce 1833 žilo na velkostatku Sloupno 1189 poddaných jen české národnosti.

Děti z Králík chodily do školy ve Sloupně, která byla založena již v roce 1700 s vyučovacím jazykem německým. Česká škola byla zřízena v Králíkách v roce 1865.


| Autor: web-editor | Vydáno dne 27. 11. 2007 | 13309 přečtení |

| Vytisknout článek |

 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.