Ostatní oznámení

DokumentDat. vyvěšeníDat. sejmutí
Seznam zvolených zastupitelů v obci Králíky 2022 26.9.2022 11.10.2022
OOP - stanovení dopravního značení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 19.9.2022 5.10.2022
Program schůze ZO - 22.9.2022 15.9.2022 22.9.2022
Záměr prodeje pozemku - Králíky 23.8.2022 8.9.2022
Vyhláška o dni a místě konání voleb do zastupitelstva obce 18.8.2022 2.9.2022
Stanovení místa volebního okrsku - volby do zastupitelstva obce 9.8.2022 24.8.2022
Program schůze ZO - 15.8.2022 3.8.2022 15.8.2022
Veřejná vyhláška - dodatek č.1 kanalizačního řádu - Králíky a Podoliby 21.7.2022 8.8.2022
Oznámení - aukce dříví z obecních lesů 11.7.2022 28.7.2022
Aukce na prodej surového dřeva 11.7.2022 28.7.2022
Skládky dříví 11.7.2022 28.7.2022
Mapa 11.7.2022 28.7.2022
Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou 11.7.2022 28.7.2022
Aktualizace č.5 ZUR Královéhradeckého kraje 8.7.2022 25.7.2022
Program schůze ZO - 16.6.2022 9.6.2022 16.6.2022
Oznámení o zahájení správního řízení - kanalizace Králíky a Podoliby 31.5.2022 15.6.2022
Program schůze ZO - 26.5.2022 18.5.2022 26.5.2022
Veřejná vyhláška - bobr evropský 6.5.2022 23.5.2022
Veřejná vyhláška - kormorán velký 2.5.2022 17.5.2022
Kalkulace cen vodné a stočné 2021 2.5.2022 5.6.2022

Závěrečný účet obce Králíky za rok 2021

<<- Komplet ke stažení zde ->>

26.5.2022 31.12.2022

Návrh závěrečného účtu obce Králíky za rok 2021

<<- Přílohy návrhu jsou zde ->>

26.4.2022 31.12.2022
Veřejná vyhláška FÚ - Daň z nemovitých věcí na rok 2022 21.4.2022 26.5.2022
Program schůze ZO - 21.4.2022 13.4.2022 21.4.2022
Porovnání cen pro vodné a stočné 2021 28.3.2022 14.4.2022
Rozpočet dle paragrafů podrobně za období 1-12/2022 14.3.2022 31.12.2022
Program schůze ZO - 10.3.2022 2.3.2022 10.3.2022
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 1.3.2022 16.3.2022
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy 17.2.2022 7.3.2022
Výběrové řízení - dřevo z obecních lesů 2022 2.2.2022 17.2.2022
VV - zveřejnění OOP o Plánu zvládání povodňových rizik povodí Labe 2.2.2022 17.2.2022
MZe - Oznámení o vydání OOP 2.2.2022 17.2.2022
OOP - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 2.2.2022 17.2.2022
OOP - Národní plán povodí Dunaje 2.2.2022 17.2.2022
Program schůze ZO - 27.1.2022 19.1.2022 27.1.2022
Oznámení - poplatky za odvoz odpadu na rok 2022 18.1.2022 30.3.2022
Obec Skřivany - výběrové řízení na pozici účetní obce 11.1.2022 24.1.2022
OOP - stanovení dopravního značení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 11.1.2022 26.1.2022
Rozpis svozu odpadu Králíky 2022 3.1.2022 31.12.2022
Rozpočet obce Králíky na rok 2022 27.12.2021 11.1.2022
Program schůze ZO - 20.12.2021 10.12.2021 20.12.2021
Očekávané příjmy a výdaje na rok 2022 30.11.2021 15.12.2021
Návrh rozpočtu obce Králíky na rok 2022 30.11.2021 20.12.2021
Záměr prodeje pozemků - Králíky 30.11.2021 15.12.2021
Program schůze ZO - 29.11.2021 22.11.2021 29.11.2021
Akce Milostivé léto - kancelář senátora JUDr. Jana Holáska 9.11.2021 25.11.2021
Záměr prodeje pozemku - Králíky 8.11.2021 24.11.2021
Program schůze ZO - 11.11.2021 4.11.2021 11.11.2021
Program schůze ZO - 22.10.2021 13.10.2021 22.10.2021
Program schůze ZO - 20.9.2021 13.9.2021 20.9.2021
Program schůze ZO - 7.9.2021 30.8.2021 7.9.2021
Záměr prodeje pozemku - Králíky 12.7.2021 29.7.2021
Program schůze ZO - 1.7.2021 23.6.2021 1.7.2021
Oznámení o návrzích OOP a výzva k uplatnění připomínek 1.6.2021 18.6.2021
Zpráva o uplatňování ZUR Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018 - duben 2021) 13.5.2021 31.5.2021
Výběrové řízení na prodej dřeva z obecních lesů 2021 28.4.2021 14.5.2021
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021 22.4.2021 26.5.2021
Rozpočet dle paragrafů podrobně za období 1-12/2021 22.4.2021 31.12.2021

Závěrečný účet obce Králíky za rok 2020

<<- Komplet ke stažení zde ->>

6.5.2021 31.12.2021

Návrh závěrečného účtu obce Králíky za rok 2020

<<- Přílohy návrhu jsou zde ->>

19.4.2021 6.5.2021
Kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 19.4.2021 6.5.2021
Záměr prodeje části pozemku - Králíky 14.4.2021 29.4.2021
Oznámení o vydání Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje KH kraje 6.4.2021 23.4.2021
Program schůze ZO - 8.4.2021 31.3.2021 8.4.2021
Oznámení č.1 10.3.2021 19.3.2021
Oznámení č.2 10.3.2021 19.3.2021
Oznámení - výše poplatků za odpad a ze psů pro rok 2021 2.3.2021 31.3.2021
Pokyny k sčítání lidu, domů a bytů 2021 19.2.2021 9.4.2021
Oznámení o sčítání lidu, domů a bytů 2021 19.2.2021 9.4.2021
Informace o sčítání lidu, domů a bytů 2021 19.2.2021 9.4.2021
Výroční zpráva obce Králíky 2020 5.2.2021 22.2.2021
Program schůze ZO - 4.2.2021 20.1.2021 4.2.2021
Záměr prodeje pozemků - Králíky 18.1.2021 4.2.2021
Revize katastru nemovitostí - Podoliby 10.1.2021 25.1.2021
Tříkrálová sbírka 2021 8.1.2021 25.1.2021
Oznámení - přiznání k dani z nemovitosti a silniční dani do konce března 2021 8.1.2021 25.1.2021
OOP - stanovení dopravního značení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 7.1.2021 30.1.2021
Rozpis svozu odpadu Králíky 2021 5.1.2021 31.12.2021
Záměr prodeje pozemku - Králíky 28.12.2020 19.1.2021
Rozpočet obce Králíky na rok 2021 27.12.2020 11.1.2021
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2024 27.12.2020 11.1.2021
Záměr směny nemovitého majetku obce Králíky 10.12.2020 31.12.2020
Návrh rozpočtu obce Králíky na rok 2021 27.11.2020 16.12.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024 27.11.2020 16.12.2020
Očekávané příjmy a výdaje za tok 2021 27.11.2020 16.12.2020
Program schůze ZO - 26.11.2020 18.11.2020 26.11.2020
Konkursní řízení - ředitel/ředitelka Základní školy a Mateřské školy Nepolisy 16.11.2020 31.12.2020
Oznámení o doručení návrhu Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje KH kraje 2.11.2020 18.11.2020
Program schůze ZO - 29.10.2020 21.10.2020 29.10.2020
Veřejná vyhláška - Biometanová stanice Králíky III 15.10.2020 2.11.2020
Informace pro cestující 15.10.2020 30.10.2020
Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Podoliby 13.10.2020 29.10.2020
Opis výsledku hlasování v okrsku obce Králíky 4.10.2020 19.10.2020
Vyhlášení nouzového stavu od 5.10.2020 4.10.2020 19.10.2020
Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 4.10.2020 19.10.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje č.1/2020 4.10.2020 19.10.2020
Záměr směny nemovitého majetku obce Králíky 18.9.2020 5.10.2020
Vyhláška o dni a místě konání voleb 2.-3.10.2020 17.9.2020 3.10.2020
Program schůze ZO - 24.9.2020 16.9.2020 24.9.2020
OOP - stanovení dopravního značení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 1.9.2020 20.9.2020
Program schůze ZO - 3.9.2020 26.8.2020 3.9.2020
Stanovení místa volebního okrsku 2020 17.8.2020 3.10.2020
Opatření obecné povahy č.j.33784 - kůrovcová kalamita 4.8.2020 4.10.2020
Opatření obecné povahy č.j.33784 - příloha č.1 4.8.2020 4.10.2020
Opatření obecné povahy č.j.33784 - rozdělovník 4.8.2020 4.10.2020
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 30.5.2020 4.5.2020 30.5.2020
Kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce 4.5.2020 5.6.2020
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020 4.5.2020 5.6.2020
Konkurs na ředitele MŠ Žlunice 4.5.2020 18.5.2020

Závěrečný účet obce Králíky za rok 2019

<<- Komplet ke stažení zde ->>

21.5.2020 31.12.2020
Kamarád na telefonu 22.4.2020 7.5.2020
Program schůze ZO - 23.4.2020 16.4.2020 23.4.2020
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie 2.4.2020 30.4.2020
Mimořádné opatření - zákaz přítomnosti v obchodech 20.3.2020 30.4.2020
Souhrn krizových opatření vlády ČR rozeslaných dne 18.3.2020 18.3.2020 30.4.2020
Rozhodnutí č.2 hejtmana Královéhradeckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území Královéhradeckého kraje za nouzového stavu 18.3.2020 30.4.2020
Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek - kulturní dům 18.3.2020 2.4.2020
Souhrn krizových opatření vlády ČR rozeslaných dne 16.3.2020 16.3.2020 30.4.2020
Oznámení starosty obce k Usnesení vlády ČR č.215 o přijetí krizového opatření 15.3.2020 30.4.2020
Usnesení vlády ČR č.215 ze dne 15.3.2020 o přijetí krizového opatření 15.3.2020 30.4.2020
Omezení provozu autobusových linek 14.3.2020 30.4.2020
Usnesení o uzavření obchodů 14.3.2020 30.4.2020
Opatření v mezinárodní osobní dopravě 13.3.2020 30.4.2020
Opatření o zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí 13.3.2020 30.4.2020
Opatření o zákazu školní docházky vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství 13.3.2020 30.4.2020
Opatření o zákazu pořádání kulturních sportovních a dalších akcí s účastí nad 30 osob 13.3.2020 30.4.2020
Opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR 13.3.2020 30.4.2020
Informace k vyhlášení nouzového stavu 13.3.2020 30.4.2020
Usnesení vlády - Nouzový stav 13.3.2020 30.4.2020
Mimořádné opatření - zákaz přítomnosti žáků a studentů ve školách 12.3.2020 30.4.2020
OOP - stanovení dopravního značení 11.3.2020 27.3.2020
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 7.2.2020 24.2.2020
Výroční zpráva obce Králíky 2019 6.2.2020 21.2.2020
Program schůze ZO - 6.2.2020 29.1.2020 6.2.2020
OOP - dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu 7.1.2020 23.1.2020
Program schůze ZO - 14.1.2020 6.1.2020 14.1.2020
Poplatek za odvoz odpadu v roce 2020 7.1.2020 31.12.2020
Rozpis svozu odpadu Králíky 2020 7.1.2020 31.12.2020
Rozpočet obce Králíky na rok 2020 6.1.2020 21.1.2020
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2022 20.12.2019 6.1.2020
Program schůze ZO - 20.12.2019 11.12.2019 20.12.2019
Tříkrálová sbírka 2020 11.12.2019 11.1.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 12-2019 11.12.2019 15.1.2020
Očekávané příjmy a výdaje za rok 2020 4.12.2019 20.12.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2022 4.12.2019 20.12.2019
Návrh rozpočtu obce Králíky na rok 2020 4.12.2019 20.12.2019
Program schůze ZO - 4.12.2019 26.11.2019 4.12.2019
Program schůze ZO - 26.11.2019 11.11.2019 26.11.2019
Jak vychovat slušného člověka ve věku 6 - 15 let??? 6.11.2019 17.1.2020
Program schůze ZO - 24.10.2019 16.10.2019 24.10.2019
Oznámení o schválení Územní studie krajiny SO ORP Nový Bydžov 14.10.2019 2.11.2019
Reklamační řád - kanalizace Králíky 1.10.2019 16.10.2019
ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 30.9.2019 15.11.2019
Upozornění - očkování psů proti vzteklině 30.9.2019 19.10.2019
OOP - dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu u obce Králíky 25.9.2019 11.10.2019
Program schůze ZO - 3.10.2019 25.9.2019 3.10.2019
Výlet do ZOO Praha 23.8.2019 14.9.2019
Program schůze ZO - 29.8.2019 21.8.2019 29.8.2019
Oznámení o vydání Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje KH kraje 1.7.2019 19.7.2019
Osvědčení o úspoře emisí v roce 2018 - obec Králíky 13.6.2019 28.6.2019
Program schůze ZO - 20.6.2019 12.6.2019 20.6.2019
OOP - dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu u obce Králíky 6.6.2019 24.6.2019
Nebojte se svěřit, že vás partner bije! 29.5.2019 14.6.2019
Oznámení o vydání Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje KH kraje 28.5.2019 13.6.2019
Výsledná kalkulace vodného a stočného 2018 3.5.2019 4.6.2019
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 3.5.2019 4.6.2019

Závěrečný účet obce Králíky za rok 2018

<<- Komplet ke stažení zde ->>

14.5.2019 30.6.2020
Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě mezi smluvními stranami 25.4.2019 10.5.2019
Ceník č.II Veřejnoprávní smlouvy z roku 2006 25.4.2019 10.5.2019
Vyhláška FÚ - daň z nemovitých věcí 2019 25.4.2019 10.5.2019
Program schůze ZO - 29.4.2019 22.4.2019 29.4.2019
OOP - dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu u obce Králíky 5.4.2019 23.4.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 5.4.2019 6.5.2019
Stanovení místa volebního okrsku - volby
| Autor: Vokálová | Vydáno dne 19. 01. 2009 | 10897 přečtení |
| Vytisknout článek |

 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.